Frequently Asked Questions

Inschrijvingen

Vooraf inschrijven voor een dag op het speelplein is niet nodig. Enkel de activiteiten op de kinderboerderij, de 2 zomeruitstappen en het kamp vormen hier een uitzondering op (zie Spetter+). Er is altijd plaats voor uw kind bij 'De Spetter'. Wij passen immers het aantal monitoren aan de kinderen aan, in plaats van omgekeerd. U kan dus gerust 's morgens uw kind 'onaangekondigd' naar het speelplein brengen. Wel dient er bij de eerste inschrijving van uw kind een medische fiche ingevuld te worden. Om dit vlot te laten verlopen, kunt u deze op onze site downloaden (klik hier voor de medische fiche) en reeds voordien invullen. Dit hoeft u de ochtend zelf dan niet meer te doen. 

Opgelet! De medische fiches zijn speelpleingebonden. Als er iets gebeurt, hebben we de fiches dan altijd binnen handbereik. Gaat uw kind echter naar meerdere speelpleinen, dan geeft u op elk plein de eerste maal dat uw kind dit speelplein bezoekt een fiche af.

Themagerichtheid

Onze werking wordt elke week in een nieuw thema ondergedompeld waardoor alle spelletjes en activiteiten steeds in een nieuw jasje worden gestoken. Op deze manier blijven we onszelf uitdagen om telkens opnieuw op zoek te gaan naar vernieuwende en creatieve invullingen van ons spelaanbod.

Prijzen

De prijs voor een dagje ‘Spetteren’ bedraagt €6,00 per kind, een halve dag kost €3,00 per kind. Voor de werking op de kinderboerderij is er €4,00 euro deelnemersbijdrage. In deze prijs zijn een 10- en 16-uurtje (een koekje en een sapje) inbegrepen.

Er is de mogelijkheid om met jeugd-Axi-bonnen te betalen. Hiermee krijgt u een korting van 10%. Deze kan men verkrijgen op de jeugddienst van Brugge. Opgelet, er kan niet teruggegeven worden op deze bonnen!

Werking Kinderboerderij

Tijdens de zomervakantie organiseert kinderboerderij 'De 7 torentjes' in samenwerking met De Spetter activiteiten op hun boerderij. Deze activiteiten vinden plaats op maandag- en vrijdagmiddag en lopen van 14u00 tot 17u00. Voor de activiteiten (vanaf 13u30) wordt er opvang voorzien waarin moni's van 'De Spetter' activiteiten voorzien. De prijs voor een namiddag boerderijplezier bedraagt €4 per kind.

Om deel te nemen aan de activiteiten, dient men zich vooraf in te schrijven. Dit doet u door uw kind in te schrijven via de module op deze website en het bedrag over te schrijven op ons rekeningnummer: BE32 7370 3344 5037.
Vermeld duidelijk de naam van uw kind(eren) en de activiteit(en) waarvoor u uw kind wenst in te schrijven. Eenmaal betaald, is de inschrijving rond. Wees er tijdig bij, want de plaatsen zijn beperkt!
Inschrijven voor deze activiteiten kunt u van zodra de zomerbrochure online staat, rond eind mei.

Fiscale attesten

De fiscale attesten worden éénmaal per jaar, op het einde van het boekjaar, aangemaakt. Kinderen die gedurende het jaar minstens 10 halve dagen op een plein kwamen spetteren, krijgen sowieso een fiscaal attest in de brievenbus. Kwam uw kind wat minder, dan kunt u dit attest ook verkrijgen maar vraagt u dit zelf aan op ons secretariaat (Gistelse Steenweg 463, 8200 Sint-Andries). Eenmaal opgesteld, sturen we u deze met de post op en kunt u deze indienen voor de belastingen. Door dit éénmaal per jaar in te vullen, kunnen we alles op één document plaatsen en bespaart dit ons heel wat energie.

Vakantieattesten voor mutualiteiten kunt u wel na elke vakantieperiode aanvragen. U geeft deze dan af aan het secretariaat of op het speelplein. Deze worden dan door ons ingevuld, waarna we ze via de post terugsturen naar u.

Verzekering

De verzekering van ‘De Spetter’ dekt enkel lichamelijke schade. Materiële schade aan vb. een bril, mp3, speelgoed enz. wordt niet verzekerd. We raden dan ook sterk af om dergelijke zaken met de kinderen mee te geven. Ook voor diefstal zijn wij niet verantwoordelijk. Elk speelplein is voorzien van een EHBO-koffer. Bij ernstige ongevallen brengen we de ouders zo snel mogelijk op de hoogte en raadplegen we de dokter.

Inschrijven en medische fiche

Vooraf inschrijven voor de speelpleinwerking hoeft niet. Dit is enkel noodzakelijk voor de spetter + activiteiten. De eerste keer dat een kind op een speelplein langs komt, maakt de monitor een gegevensfiche op, met o.a. naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en medische gegevens. Dit is belangrijk omdat een kind anders niet verzekerd is en dus niet kan worden toegelaten. Om dit sneller te laten verlopen, kun je op voorhand de medische fiche downloaden van deze website. Opgelet! Voor elk plein waar het kind naar toe gaat, dient een medische fiche ingevuld te worden. Zo is er steeds een medische fiche voorhanden op het plein zelf.

Openingsuren en leeftijden speelpleinen

Het Spetterplein is open tijdens de Paas, Zomer- en Kerstvakantie. De precieze uren en vakanties waarop de speelpleinen open zijn, vindt u bij 'Pleinen' in het menu bovenaan.

Wat de leeftijden betreft, zijn alle speelpleinen toegankelijk vanaf 4 jaar.