Liefste Spetter en beste ouder
 
De laatste maanden is er wat onduidelijkheid geweest in verband met de Speelpleinwerking te Brugge. In afwachting van het nieuwe stadsbestuur werd er achter de schermen druk vergaderd door de jeugddienst om het speelpleinlandschap in Brugge te heroriënteren. Ondertussen is de beslissing gevallen en kiest Stad Brugge ervoor om de speelpleinen te hervormen tot een stedelijke werking. 

Concreet houdt dit in dat na de Paasvakantie de speelpleinwerking niet meer vanuit een vzw maar vanuit de jeugddienst ingericht wordt. Vanaf de zomervakantie doet ‘Team Animatie’ van de Brugse jeugddienst dit.  Uw kind kan dus tijdens de vakantieperiodes nog steeds terecht op de speelpleinen in Brugge. Op het plein zal u ook gauw vertrouwde gezichten zien van de animatoren van De Spetter die in te toekomst voor de jeugddienst zullen animeren.

Wat concrete gegevens betreft (openingsuren, vakantieperiodes, adressen pleinen, enz. ) verwijzen we jullie graag naar de jeugddienst. In de nabije toekomst zullen jullie via een folder ook meer uitleg hierrond verkrijgen. 

Wij danken jullie voor de vele leuke momenten op het speelplein en voor het vertrouwen die jullie in onze vzw hadden. We kijken er al naar uit om vanaf de zomer met de jeugddienst mee te werken om ervoor te zorgen dat de brugse kinderen zich helemaal kunnen uitleven op het speelplein.
 
Speelse groetjes,
 
Het bestuur                                                     
Speelpleinwerking De Spetter     

Onze pleinen