Huishoudelijk Reglement van

'Speelpleinwerking De Spetter vzw'


download het HR in pdf versie.


Art.1 Onze speelpleinwerkingen staan open voor alle kinderen die zich aan het huishoudelijk reglement houden en die binnen de leeftijdsgrenzen van die werking vallen. We leggen er de nadruk op dat de kinderen zindelijk moeten zijn. Speelpleinwerking De Spetter staat los van eender welke politieke of religieuze overtuiging.

 Speelplein Gemeente   Leeftijden
 Mortier Mortierstraat 31, 8000 Brugge  4 t.e.m. 12 jaar
 Zandberg Zandberg, 8310 Brugge  4 t.e.m. 12 jaar
 Flapuit Rijselstraat 71, 8200 Brugge  4 t.e.m.12 jaar
 Kinderboerderij Canadaring, 8310 Brugge  7 t.e.m.12 jaar
     

Art.2 Onze speelpleinwerkingen zijn enkel geopend tijdens de Kerst-, Paas- & zomervakantie, buiten op wettelijke feestdagen. Tijdens de Kerstvakantie 2012 is de speelpleinwerking open van woensdag tem vrijdag. Maandag en dinsdag 24 en 25 december en maandag 31 december en dinsdag 1 januari zijn onze pleinen dus gesloten. 

 
Art.3 Het speelplein is open vanaf 08u00 tot 17u00. De overgang van de voormiddag naar de namiddag loopt van 12u00 tot 13u00. Dit criterium wordt dan ook gehanteerd in de beslissing of het kind een halve of volledige dag komt. Ouders/voogden dienen de openingsuren van de speelpleinwerking strikt te respecteren.
 
 Art.4 Iedereen is welkom op onze speelpleinen, tenzij onze werking niet aansluit op de noden en/of mogelijkheden van het kind. Dit gebeurt dan steeds in overleg met de ouders/voogden van het kind.

Art.5 In geval van een pedagogisch probleem wordt er door de speelpleinwerking contact opgenomen met de ouders/voogd. Hierbij worden steeds vooraf twee waarschuwingen gegeven door de coördinator naar de ouders/voogd toe. Bij ernstig en/of herhaaldelijk probleemgedrag van een kind heeft de speelpleinorganisatie het recht om kinderen max. 1 jaar te weigeren op elk speelplein van haar organisatie. Van de ouders/voogden wordt verwacht dat zij onze begeleiders ondersteunen bij het laten naleven van het huishoudelijk reglement door de kinderen.

Art.6 Indien er meer dan 7 kinderen per begeleider aanwezig zijn op het plein kunnen er kinderen worden geweigerd.

Art.7 De tarieven van onze speelpleinwerking worden door de Raad van Bestuur van de speelpleinwerking bepaald. Deze prijzen bedragen € 6,00 per volledige dag en € 3,00 per halve dag, dit wordt ’s morgens betaald aan de hoofdanimator. Voor de werking op de kinderboerderij bedraagt de deelnemersbijdrage € 4,00, dit bedrag wordt op voorhand overgeschreven op onze rekening. Wie betaalt met AXI-bonnen kan hier geen geld op terugkrijgen. Voor sociale kortingen kunt u steeds terecht bij de jeugddienst. Wie wegens omstandigheden het inschrijvingsgeld cash niet kan betalen, neemt vooraf contact op met de coördinator om dit te bespreken.

Art.8 Vóór de eerste deelname dienen ouders/voogd een medische fiche in te vullen. Deze fiche is één werkjaar geldig (van de zomervakantie tot en met de daaropvolgende paasvakantie). De fiche dient, volledig ingevuld, afgegeven te worden aan de hoofdanimator op het speelplein. Per speelplein dat het kind bezoekt, moet een aparte medische fiche worden ingevuld en afgegeven.

Kinderen zonder fiche zijn niet verzekerd en worden niet toegelaten tot de speelpleinwerking. Op de medische fiche staat vermeld wie het kind mag komen afhalen. Indien dit uitzonderlijk iemand anders is, wordt dit bij de inschrijving op een ondertekend papier afgegeven aan de verantwoordelijke van het plein.

Art.9 De verzekering van onze organisatie dekt enkel lichamelijke schade. Inclusief schade aan ‘verlangstukken van het lichaam’ (vb. bril, hoorapparaat, loopbeugel…). Materiële schade wordt niet verzekerd. Gelieve geen dure spullen (vb. gsm, mp3, sieraden…) mee te geven naar het speelplein. Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal.

Art.10 We vragen om steeds om aan je kleuter reservekledij mee te geven. Indien je kind dit niet bij heeft, trachten wij reservekledij te voorzien. Deze door ons uitgeleende reservekleding wordt dan steeds de dag nadien gewassen terugbezorgd aan het speelplein of op het speelpleinsecretariaat.
 Op het speelplein wordt er goed gespeeld en kunnen de kleren vuil worden. Speelkledij is dus wenselijk

Art.11 De begeleiders en verantwoordelijken van de speelpleinwerking respecteren de wetten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Art.12 Het huishoudelijk reglement voor kinderen “The way we play” hangt uit op het secretariaat van de speelpleinen.