Wie is wie?

Moni

De moni's van 'De Spetter' vormen de kern van onze organisatie.
Zij zitten tijdens de vakanties elke zaterdag samen om een leuk en afwisselend activiteitenprogramma uit te werken voor de verschillende leeftijdsgroepen. Moni's zijn ook diegenen die die acitiviteiten op het plein geven en ze begeleiden uw kinderen doorheen de ganse dag.
Wanneer 's avonds alle kinderen naar huis zijn, kuisen zij dagelijks het speelplein op en bereiden ze hun activiteiten voor de volgende dag verder voor.

Al onze monitoren zijn fantastische vrijwilligers, wat betekent dat zij er zelf voor kiezen om op het speelplein te staan en hiervoor enkel een vrijwilligersvergoeding krijgen. 


Teambegeleider (Tb)

Op elk speelplein bevindt zich ook elke week een hoofdmoni: de Teambegeleider.
Met deze persoon zult u als ouder hoogstwaarschijnlijk het meeste contact hebben: hij/zij schrijft de kinderen 's morgens en 's middags in, kijkt medische fiches na, zorgt ervoor dat u 's avonds een handtekening plaatst als u uw kind komt ophalen ...
Bij vragen of opmerkingen in verband met het speelplein of uw eigen kind, kunt u dagelijks bij onze teambegeleiders terecht.

Naast het verzorgen van het contact met de ouders begeleiden zij ook hun team van moni's.
Ze leiden de voorbereidingen op zaterdagmorgen in goede banen, plaatsen de juiste moni's bij de juiste leeftijdsgroep, springen bij waar nodig, verzorgen de 10- en 4-uurtjes. Kort gezegd leiden zij de ganse speelpleindag in goede banen.
Als alle kinderen naar huis zijn, zal de teambegeleider zijn team helpen bij de opkuis, dagelijks een evaluatie verzorgen, maar bovenal: hij zorgt er voor dat er een goede sfeer is in het moniteam.

De teambegeleider staat ook rechtstreeks in contact met de coördinator.

Net als de monitoren, is ook elke teambegeleider een vrijwilliger, hij kiest er zelf voor om op het speelplein te staan.


Coördinator

Waar onze monitoren en teambegeleiders allemaal vrijwilligers zijn, is de coördinator onze enige werkkracht.
Hij staat in voor de opvolging van de speelpleinen, de organisatorische taken, de administratie, het contact met partners, monitoren, Stad Brugge, externen... Gedurende het jaar kunt u hem ook altijd bereiken op het secretariaat (0479/78.24.34 | [email protected]).

Het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur kan steeds aangesproken worden via de persoonlijke spetter-adressen of het gedeelde e-mailadres [email protected].

Voorzitter

Jochim Mergaert
[email protected]
 

Secretaris

Tom De Backer
[email protected]
 

Penningmeester

Jens Van Lierde
[email protected]

 

Organigram