Laat je stem horen!


Elk jaar wordt na de zomer een nieuw bestuur verkozen binnen vzw Speelpleinwerking De Spetter. Je kan jezelf kandidaat stellen voor 'Algemene Vergadering' en 'Raad van Bestuur' maar wat zijn die twee beesten eigenlijk?


Algemene Vergadering
Een algemene vergadering van vzw Speelpleinwerking De Spetter komt 1 x per seizoen of 4 x per jaar samen. Haar belangrijkste taken zijn feedback verlenen op het werk van de RvB die korter op de bal speelt bij beleidsbeslissingen. Elk kwartaal wordt er een financiële toestand, toekomstpognose en dergelijke voorgelegd aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring. Zonder goedkeuring van dit orgaan kan de Raad van Bestuur geen nieuwe beleidskeuzes starten. Vandaar is deze AV ook het hoogste en/of belangrijkste beleidsorgaan van een vzw. Speelpleinwerking De Spetter heeft geen geheimen en iedereen is dan ook welkom binnen dit beleidsorgaan. Want samen staan we sterk!

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur komt 8 x per jaar samen of ongeveer 1 x om de 6 weken. De Raad van Bestuur giet de de toekomstplannen zoals vastgesteld door de AV om in een beleidsdossier waarin de concrete acties staan hoe De Spetter deze toekomst zal bereiken. Deze Raad van Bestuur is dus vooral een uitvoerend beleidsorgaan. De werkgroepen van De Spetter (Promo, thema...) worden voorgezeten door een lid uit de RvB.
Uit deze Raad van Bestuur wordt later tevens het Dagelijks Bestuur gekozen. Deze komen 1 x per twee weken samen en bestaan uit de Voorzitter, Secretaris & Penningmeester. Het Dagelijks Bestuur volgt de dagelijkse werking op zoals subsidies, personeel, verzekeringen...

Hopelijk zie jij het ook zitten om mee te kneden aan onze vzw.
Er staan ons grote en leuke uitdagingen te wachten!
Samen staan we sterk en kunnen we het aan!