Topdagen


Vanaf de zomer van 2012 houden we met De Spetter ook maandelijks een topdag tijdens de zomervakantie.
Concreet houdt dat dus in dat we 2 keer op uitstap gaan.

Het doelpubliek voor deze uitstappen zijn de 7- tot 12-jarige spetters.
Het is natuurlijk niet verplicht om die dag mee te gaan, de speelpleinen blijven op dat moment gewoon open.

Op deze topdagen verzamelen we alle midden&oudsten op 1 plein (in plaats van op de 8 verschillende pleinen) en spetteren dan een ganse dag samen. Wat er op het programma staat? Grote activiteiten die je niet zomaar op een speelplein speelt!
Meer info over de topdagen komt zo snel mogelijk jullie richting uit!

De prijs van deze uitstappen wordt zo laag mogelijk gehouden en bedraagt € 6 euro, even veel dus als een dagje spetteren.

Meer info in verband met inschrijven volgt zo snel mogelijk.