medische fiche


Vooraf inschrijven voor de speelpleinwerking hoeft niet. Dit is enkel noodzakelijk voor de spetter + activiteiten. De eerste keer dat een kind op een speelplein langs komt, maakt de monitor een gegevensfiche op, met o.a. naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en medische gegevens. Dit is belangrijk omdat een kind anders niet verzekerd is en dus niet kan worden toegelaten. Om dit sneller te laten verlopen, kun je hier op voorhand de medische fiche downloaden. Opgelet! Voor elk plein waar het kind naar toe gaat, dient een medische fiche ingevuld te worden. Zo is er steeds een medische fiche voorhanden op het plein zelf.

Klik hier om de medische fiche te verkrijgen.